axu8da navegacion versión accesible aviso legal axuda
columna izq
briondixitalaxuda á navegacion
banner
menus
calendario Domingo, 5 de Xullo do 2020
     

Empresas - AXUDAS

Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras

Data de publicación na web: 07/04/2011
Obxecto: convocatoria de incentivos á contratación indefinida das persoas traballadoras coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos traballadores e das traballadoras con maiores dificultades e dos incentivos á contratación temporal coa finalidade de favorecer a inserción laboral das persoas traballadoras que presentan desvantaxes e dificultades para reincorporarse ao mercado de traballo e para fomentar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a través dos seguintes programas.
a) Programa de fomento da contratación indefinida inicial.
b) Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.
c) Programa de incentivos á contratación temporal.

Beneficiarios: os empregadores e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/09/2011
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de xullo de 2010, ata o 28/04/2010
Enlace: www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/f26b9c39e16682c0c125785e00578c75/$FILE/06100D010P070.PDF


Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria

Data de publicación na web: 07/04/2011
Obxecto: convocatoria de subvencións para a integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, a través dos seguintes programas:

- Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria:
a) Subvención pola contratación indefinida.
b) Subvención pola contratación indefinida de traballadores/ as con discapacidade dun enclave laboral.
c) Subvención pola contratación temporal.
d) Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio.

- Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo:
a) Subvencións aos promotores de proxectos de emprego con apoio.
b) Subvencións para o fomento de novos proxectos de emprego con apoio.

Beneficiarios:
- Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria: os empregadores e as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluídos autónomos/as, sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadores e traballadoras con discapacidade para prestaren servizos en centros de traballo situados en Galicia.
- Programa de emprego con apoio: As asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que subscriban o correspondente convenio de colaboración coa empresa que vai contratar os traballadores con discapacidade aos cales se lles vai prestar o emprego con apoio.

Prazo xeral de presentación de solicitudes:
- Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria: ata o 30/09/2011
- Programa de emprego con apoio: ata o 31/05/2011
Enlace: www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/98799755dbd94684c12578620069f59c/$FILE/06300D008P048.PDF


Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias

Data de publicación na web: 07/04/2011
Obxecto: convocatoria do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares e titulares de explotacións agrarias de Galicia, especialmente das mulleres, coa finalidade de promover a creación do emprego e a mellora laboral no agro galego, facilitando mediante incentivos a súa alta na Seguridade Social.

Beneficiarios:
a) Persoas incorporadas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios.
b) Mulleres incorporadas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios.
c) Mulleres de 45 ou menos anos de idade na data de alta na Seguridade Social incorporadas a partir do 17 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011 ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios, titulares de explotacións agrarias.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/09/2011
Enlace: www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/f26b9c39e16682c0c125785e00578c75/$FILE/06100D009P058.PDF


 <  |  1  |  |  3  |   > 

 

(c)
columna derecha
contacto privado webmail mapa web paxina de inicio engadir a favoritos concello de brion infobrion Xunta - innovacion BrionDixital